Novosti iz zakonodaje, ki bi jih morali poznati vsi lastniki psov

Celjenje proti steklini

Cepljenje proti steklini je obvezno prosti po zakonu.  Prvo cepljenje prosti steklini morajo lastniki zagotoviti po 12. tednu starosti psa, vendar najpozneje do 16. tedna. V kolikor kuža še ni označen s mikročipom, se ga ob prvem cepljenju čipira, vpiše se v centrali register psov (CRP) ter izda potni list.

Nadaljnja cepljenja so v razmiku enega leta do tretje vakcinacije, nato pa tri leta oz. v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

Program celjenja:

  1. cepljenje: od 3 do 4. meseca starosti,
  2. cepljenje: 1 leto po prvem cepljenju,
  3. cepljenje: 1 leto po drugem cepljenju,
  4. cepljenje in nadaljnja: v razmiku 3 let.

DATUM NASLEDNJEGA CEPLJENJA NE ZAMUDITE! V KOLIKOR ZAMUDITE, MORATE KUŽKA ZOPET CEPITI 3 KRAT ZAPOREDOMA Z ENOLETNIMI RAZMIKI MED CEPLJENJI.

Registracija in označitev

Nova zakonodaja predpisuje poleg zdravstvenih zahtev tudi spremembe v zahtevah glede označitve in identifikacijskih dokumentov (nov potni list za hišne živali). EU potni list za hišne živali, ki so bili izdani pred 29. Decembrom 2014, bodo še vedno veljaven dokument (starih potnih listov ni potrebno zamenjati).

Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, t.i.mikročipom. Hkrati se izda tudi identifikacijski dokument – EU potni list za hišne živali.

Lastnik mora v sedmih dneh od pridobitve psa urediti prijavo psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. Za vse pse, skotene po 1.1.2015, je potreben podatek pri vpisu v Centralni register psov tudi njihov izvor. Za pse skotene v Slovenji to pomeni, da je ob registraciji psa potrebno predložiti tudi številko mikročipa njegove matere.

Spremembe lastništva

Lastnih mora vsako spremembo lastništva psa javiti pristojni organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe.

Veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v Centralnem registru psov na podlagi računa, kupoprodajne pogodbe, ustreznega dokumenta o oddaji pas v ali iz zavetišča ali izjave o spremembi lastništva psa, ki je kot priloga 1sestavni del Pravilnika o zaščiti hišnih živali ter jo lahko dobite v veterinarski ambulanti.

Odjava psa

Pogin psa mora lastnik javiti pooblaščeni veterinarski organizaciji v roku 30 dni od pogina. Na veterinarski organizaciji se psa odjavi iz Centralnega registra psov ter uniči potni list. Uničen potni list se hrani in se ga na željo lastnika vrne.

Pobeg oziroma odtujitev psa, lastnik psa prijavi veterinarski organizaciji ali v zavetišču za zapuščene živali. Skrbnik živali mora izgubo hišne živali prijaviti v roku treh dni, sicer se šteje, da gre za namerno zapustitev živali.

Če je pes pogrešan in ga po datumu naslednjega cepljenja niste našli, ga do tega datuma na veterinarski organizaciji odjavite kot mrtvega oz. trajno pogrešanega.

Vir. Spletna stran UVHVVR

Najnovejši prispevki

Oznake